PWYLLGOR DETHOL AR ELUSENNAU: Cais am Dystiolaeth

12/09/2016

pwyllgor-dethol-ar-elusennau-cais-am-dystiolaeth

Mae mesur effaith gymdeithasol yr un mor bwysig â’i chyflawni.

31/05/2016

  Roeddwn ar y trên o Landudno wythnos diwethaf a chlywais ddau berson yn dadlau ynghylch a oes pwynt rhoi i elusen.  “Wrth gwrs y dylech.  Maent yn gwneud pethau da.  Dyna mae elusennau’n ei wneud.” Ydyn nhw?  Pob un ohonynt? A beth am fentrau cymdeithasol?  Rwyf wedi treulio’r rhan fwyaf o’m bywyd yn sefydlu
Read More