Pwy Ydym Ni

Mae ‘Talwrn’ yn Gynghrair o sefydliadau amrywiol yn y sector gwirfoddol gyda’u dibenion unigol eu hunain ond sy’n cynorthwyo pobl a chymunedau yng Nghymru.

Dyma aelodau Talwrn:

Brian Thirsk – Sylfaen Cymunedol Cyf. (Gwynedd): gwefan: sylfaencymunedol.org

Ffion Farnell – Cyfarwyddwr, Tir Coed (Ceredigion): gwefan: tircoed.org.uk

Jen O’Hara-Jakeway – Cyfarwyddwr, Gwasanaeth Gofalwr Powys : gwefan: powyscarers.org.uk

Simon James – Prif Weithredwr,  Interlink : gwefan: interlinkrct.org.uk

Alison Hill – Prif Swyddog Partneriaeth Parc Caia (Wrecsam): gwefan: caiapark.org.uk

Joanne Bartlett – Cymundedau yn Gyntaf, Gogledd Ebwy Fach Cymunedau yn Gyntaf  (Blaenau Gwent): gwefan: gov.wales/topics/people-and-communities/communities/communitiesfirst/clusters/blaenau-gwent/north-ebbw-fach-cluster/?skip=1&lang=cy

Sarah Lloyd-Jones – Cyfarwyddwr, Pobl a Gwaith: gwefan: peopleandwork.org.uk

Elwyn James – Prif Weithredwr  Arts Factory (Rhondda Fach): gwefan: artsfactory.co.uk

Sarah Stone – Prif Weithredwr, Samaritans Cymru: gwefan: samaritans.org/wales

Chris Johnes – Prif Weithredwr, Ymddiriedolaeth Adeliadu Cymunedau: gwefan: yac.cymru

Mark Richardson – Cyfarwyddwr Social Impact Consulting.  Fellow, Bangor Business School: gwefan: socialimpactconsulting.org.uk

Louisa Addiscott – Cymunedau yn Gyntaf  Glyncoch Community Regeneration: gwefan: glyncoch.org.uk

 

Gwefan

Datblygwyd gan y Ffatri Gelf