Hawlfraint

Mae hawlfraint y wefan a’i chynnwys yn eiddo i berchennog y wefan. Cedwir pob hawl.

Mae ailddosbarthu neu atgynhyrchu unrhyw ran o’r cynnwys neu’r cyfan ohono mewn unrhyw ffordd wedi’i atal ac eithrio’r canlynol:

  • Gallwch argraffu neu lawrlwytho i ddisg galed leol ddetholiadau at eich defnydd personol ac anfasnachol eich hun
  • Gallwch gopïo’r cynnwys i drydydd partïon unigol at eu defnydd personol, ond dim ond os byddwch yn cydnabod y wefan fel ffynhonnell y deunydd

Ni allwch, ac eithrio gyda’n caniatâd ysgrifenedig penodol, ddosbarthu neu ymwela’n fasnachol ar y cynnwys. Ac ni allwch ei drosglwyddo na’i storio mewn unrhyw wefan arall neu ffurf arall o system adfer electronig.